فرم تماس با بخشهای مختلف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس( تلفن همراه)

ایمیل (الزامی)

واحد مربوطه

موضوع

پیام شما

آدرس دفتر مرکزی:

ازنا ، خیابان 13 آبان ، روبروی پژوهشکده تعلیم و تربیت

تماس دفتر مرکزی

36 76 43 43 - 066

تماس پشتیبانی

1043 623 0936

پشتیبانی تلگرام (24 ساعته)

6162 177 0937

ایمیل مرکز

Gahar.Translate@gmail.com