Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

شما مشتریان محترم می توانید از دو راه هزینه سفارش خود را پرداخت نمایید

1- درگاه آنلاین، پرداخت توسط همه کارتهای بانکی عضو شتاب ، در این روش نیاز به شماره کارت ، cvv2 (شماره 3 یا 4 رقمی روی کارت و یا در پشت کارت) ، تاریخ انقضا کارت ، رمز دوم(اینترنتی) کارت خود دارید

این روش بهترین و سریعترین روش پیشنهادی مرکز می باشد

برای ورود به درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت کلیک کنید

2- پرداخت کارت به کارت ، این روش مختص مشتریانی می باشد که رمز دوم کارت بانکی خود را در اختیار ندارند و بایستی مبلغ خود را به یکی از شماره حسابهای زیر واریز نمایند

بانک ملی:

نام صاحب حساب: سعید فریدنی

شماره کارت:  2674    6909   9914   6037

شماره حساب:  007 09 427 0333

شماره شبا: IR510170000000333427097007

بانک ملت:

نام صاحب حساب: سعید فریدنی

شماره کارت:  4825   5300   3379   6104

شماره حساب: 0964 314 334

شماره شبا: IR840120010000003343140964

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn