Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با توجه به نیاز دانشجویان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های مختلف، در این مطلب بخش هایی از لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم.

سردکردن داغ خنک کردن در درجه حرارت بیش از درجه حرارت محیط است Hot Quenching
سخت کاری القایی یک فرآیند بسیار متداول برای سخت کاری سطح فولاد است . در این فرآیند بوسیله جریانهای الکتریکی القایی و حرارت ایجاد شده و بعد از سردکردن ، سختی مورد نظر حاصل می گردد. Induction Hardening
فرآیند کالدو روشی است برای تولید فولاد از آهن مذاب، با استفاده از یک کنورتر گردان مورب Kaldo Process
فولاد آرام یا کشته شده این اصطلاح برای این نوع فولاد نشان می دهد که فولاد مذکور بطور کامل با اضافه نمودن عاملی نظیر سیلسیم یا آلومینیوم قبل از ریخته گری اکسیدزدایی شده است . بنابراین عملاً در مدت جامد شدن هیچ گازی تشکیل نمی شود . فولادهای آرام از درجه بالای تجانس شیمیایی برخوردار هستند و بدون تخلخل است . Killed Steel
فرآیند ال . دی . فرآیند فولادسازی اکسیژنی به نام فرآیند ال . دی L – D Process
سخت کاری مایع یکی از روشهای سخت کاری فولاد است که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و پوسته شدن و گرایش به کربن زدایی را از بین می برد . این کار از طریق غوطه ور ساختن فولاد در حمام مذاب سیانور یا سایر نمکها بدست می آید. Liquid Carburizing
حمام سخت کاری حمام محتوی مایعاتی است که فولاد برای آبدادن در آنها فرو برده می شود و مانند آب سرد و انواع ‍روغن و آب محتوی کلرورسدیم یا هیدروکسید سدیم برای افزایش قدرت سردکنندگی آن است . Media Hardening
نرمال سازی فرآیند عملیات حرارتی است که هدف از آن ، از بین بردن تنش های درونی فولاد ، اصلاح ریز ساختار در فولاد و بهبود خواص مکانیکی آن است . فولاد براساس آنالیز تا 800 الی 900 درجه سانتی گراد گرم می شود و سپس در هوا سرد می شود. Normalizing
پارکریزه عملیاتی شیمیایی است که بر روی محصولات فولادی برای بهبود مقاومت آنها در مقابل خوردگی استفاده می شود. این فرآیند در محلولی از فسفات منگنز انجام می شود که پوشش نسبتاً ضخیمی بر روی فولاد ایجاد می کند . با این کار فولاد مذکور در ادامه می تواند رنگ یا روغن زده شود. Parkerizing
سختی رسوبی Precipitation Hardening (PH)
پیش گرم کردن عملیات حرارتی اولیه قبل از نورد تختال در واحد نوردگرم است . Pre-Heating
سرد کردن سریع – سردکرد سریع در آب یا مایعات برای سخت کردن فولاد وحفظ ریزساختار در حرارت زیاد است Quenching
فولاد الکتریکی سیلیسیمی – نوعی فولاد مخصوص است که با وارد کردن سیلیسیم در فرآیند فولادسازی ایجاد می شود. فولاد الکتریکی خواص مغناطیسی خاصی را نشان می دهد که برای کاربردهایی همچون ترانسفورمرها ، ژنراتورهای برق و موتورهای الکتریکی بسیار مناسب است . Silicon Electrical Steel
نرم سازی فولاد – این عمل با بازپخت یا تاب کاری بر روی فولاد به منظور کاهش سختی برای تسهیل در عملیات ماشین کاری آن صورت می گیرد. Softening
بازپخت برای نرم سازی فولاد – کاهش سختی فولاد و به عبارتی تردی یا شکنندگی آن با گرم کردن تا نقطه دگرگونی و سپس سردکردن و خنک سازی آن به تدریج . Softening Anneal
فولاد مقاوم در برابر خوردگی Stainless Steel
پیرسازی کرنشی زمانی Strain Aging
تابکاری فرآیندی – بازپخت فرآیندی- گرم کردن و نگهداشتن در درجه حرارتی کمتر از دامنه دگرگونی و متعاقباً سردکردن با سرعتی مناسب تابکاری یا بازپخت فولاد است . Subcritical Annealing
عملیات سرمایی- منجمدکردن فولاد خاص برای تسریع در دگرگونی استنیتی است Sub-Zero Treatment
سخت گردانی سطحی Surface Hardening
زبری سطح – ناهمواریهایی هستند که به صورت پستی و بلندی های ریز بر روی سطح فولاد به وجود می آیند. Surface Roughness
گرماشویی ،‌ اکسید شویی- حرارت دادن زیاد شمش در فضای اکسیدکننده و تبدیل قشر یا لایه ای از آن به اکسید مذاب و جریان پیدا کردن و شسته شدن آن از روی شمش است بطوری که عیوب سطحی آن از بین برود. Sweating
حمام بازپخت – حمامی است برای بازپخت بعضی از فولادهای نیکل و کرم دار که سردکردن آنها باید به آهستگی انجام گیرد. Tempering Bath
کربن زدایی اکسیژنی در خلاء Vacuum Oxygen Decarburization (VOD)
ریخته گری مکشی ،‌ ریخته گری در خلاء Vacuum Casting
اندودکاری در خلاء- ملکولها هنگام تبخیر در خلاء زیاد ،‌ در یک مسیر خطی به جسم برخورد می کنند و روی آن نشسته و تشکیل اندود فلزی با ضخامت بسیار کم می دهند. Vacuum Coating
گاززدایی در خلاء Vacuum Degassing
والتریزاسیون- فرآیند پوشش جانشینی بر روی فولاد و روی است Walterization
گرماشویی – اکسید شویی Wash Heating
سخت گردانی با آب Water Hardening
عملیات روی کاری – ایجاد لایه ای از اکسید روی بر روی جسم فولادی است Zinc at Treatment
فولاد اتومات، فولاد خوش تراش ، فولاد ماشین کاری free cutting steel

 

قطعه کاری خام solid workpiece
انفجار به خارج Explosive Welding Process
لوله پرنده Flyer Pipe
فاصله توقف Stand-Off
لوله مبنا Base Pipe
دیاگرام سیستماتیکی Kinematic Diagram
سندان Anvil
وزن مخصوص Gravity
ضریب انتقال حرارتی Thermal Transmittance
حرارت تغییر شکل Deflection Temperature
ضریب انتقال حرارتی Liner Expansion
مقاومت کششی Tensile Strength
مقاومت پیچشی Flexural Strength
مقاومت در آب جوش Boiling water resistance
مقاومت تسلیم (جاری شدن) Yield Strength
مقاومت خمشی Bending Strength
ممان خمشی Bending moment
ضریب الاستیسیته خمشی Bending Elastics Modulus
مقاومت سطحی Peeling Strength
سختی مداد آزمایش Pencil Hardness
مقاومت در تغیر شکل T T-Bending Flexibility
تست ضربه Impact Test
مقاومت خراشیدگی Abrasion Resistance
مقاومت در برابر ملاتها Mortar Resistance
مقاومت در برابر آلاینده اسیدی Acid pollutants
مقاومت در برابر آلاینده قلیایی Alkali Resistance
ضریب انبساط حرارتی Salt spray resistance
دمای تغییر شکل Heat deformation temperature
مقاومت در برابر رطوبت Humidity Resistance
مقاومت در برابر شوینده ها Detergent Resistance
جلا Gloss resistance
مقاومت در برابر گچ/آهک Chalk resistance
کاهش صدا Sound Transmission Loss
پیرسختی Age Hardening
پیری Aging
بازپخت Annealing
کربن زدایی با گازهای اکسیژن – آرگون کربن زدایی با گازهای اکسیژن – آرگون Argon – Oxygen Decarburization
بازپخت غیرمداوم Batch Anneal
کالوریزه کردن پوشاندن آلیاژهای آهن دار با آلومینیم یا آلیاژهای آهن و آلومینیم است Calorizing
کربورنیترید کردن Carbo-Nitriding
کربن دهی Carburising
برون سخت سازی Case – Hardening
روکش کاری Cladding
اندودکاری ، رنگ کردن Coating
گالوانیزه کاری سرد Cold Galvanizing
کورکس، فرآیند کورکس یک روش ذوب با کاربرد زغال سنگ است Corex
فرآیند کورکس فرآیند کورکس با حذف باتریهای کک سازی Corex Process
کربن زدایی Decarburisation
مس زدایی، حذف مس از فولاد مذاب Decopperisation
گاززدایی Degassing
اکسیژن زدایی Deoxidation
گوگرد زدایی Desulfurization
قلع زدایی Detinning
اندودکاری غوطه ای Dip Coating
فروشویی اسیدی Dipping Acid
آبکاری Electroplating
کمک ذوب Flux
کربن دهی گازی Gas Carburising
گرافیت زایی Graphitising
سخت گردانی Hardening
عملیات حرارتی تغییر خواص فولاد با قرار دادن آن در معرض تغییرات حرارتی است Heat Treatment
پوشش دهی ضخیم Heavy Coating
گالوانیزه کاری داغ بعد از ساخت Hot Dip Galvanizing After Fabrication
تکمیل کاری داغ (آماده سازی) Hot Finishing
سردکردن داغ Hot Quenching
سخت کاری القایی Induction Hardening
فرآیند کالدو روشی است برای تولید فولاد از آهن مذاب Kaldo Process
فولاد آرام یا کشته شده Killed Steel
فرآیند ال . دی . فرآیند فولادسازی اکسیژنی به نام فرآیند ال . دی L – D Process
سخت کاری مایع Liquid Carburising
حمام سخت Media Hardening
نرمال سازی Normalizing
پارکریزه عملیاتی شیمیایی است که بر روی محصولات فولادی برای بهبود مقاومت آنها در مقابل خوردگی استفاده می شود. Parkerising, Parkerizing
رسوب سختی Precipitation Hardening – PH
پیش گرم کردن عملیات حرارتی اولیه قبل از نورد تختال در واحد نوردگرم است. Pre-Heating
سرد کردن سریع Quenching
فولاد الکتریکی سیلیسیمی Silicon Electrical Steel
نرم سازی فولاد Softening
فولاد زنگ نزن Stainless Steel
پیرکرنش – نفوذ عناصر C , N بر روی تغییرات خواص مکانیکی فولاد نابجایی را با تغییر شکل مومسان ایجاد می کنند. Strain Aging
تابکاری فرآیندی – بازپخت فرآیندی Subcritical Annealing
عملیات سرمایی. Sub-Zero Treatment
سخت گردانی سطحی Surface Hardening
زبری سطح Surface Roughness

 

حمام بازپخت Tempering Bath
کربن زدایی اکسیژنی در خلاء Vacuum Oxygen Decarburization VOD
ریخته گری مکشی، ریخته گری در خلاء Vacuum Casting
اندودکاری در خلاء Vacuum Coating
گاززدایی در خلاء Vacuum Degassing
والتریزاسیون- فرآیند پوشش جانشینی بر روی فولاد و روی است . Walterization
گرماشویی – اکسیدشویی Wash Heating
سخت گردانی با آب Water Hardening
عملیات روی کاری Zincate Treatment
بلور های ستونی columnar crystals
بلور های هم محور equiaxed crystals, equiaxial crystals
ساختمان ستونی columnar structure
ساختمان هم محور equiaxed structure
دانه grain
مرزِ دانه grain boundary
ساختار دندریتی، ساختار شاخه وار dendritic structure
دندریت، شاخه وار dendrite
ساختمان همگِن homogeneous structure
ساختمان ناهمگِن heterogeneous structure
ساختمان شبکه ای network structure
ساختمان ریختگی (as) cast structure
ساختمان چشم گاوی Bull-eye structure
روندگی Fluidity
سهولت ذوب fusibility
قابلیت ریخته گری Castability
برنج استاندارد standard brass
برنج ریختگی cast brass
برنج زرد yellow brass
برنج آلفا alpha brass
برنج آلومینیوم دار aluminum brass
برنج سیلیسیم دار silicon brass
برنج دریایی naval brass, navy brass
برنج سرب دار، برنج سرب زده leaded brass
برنجِ نیکل دار nickel brass
برنج تنگستن tungsten brass, wolfram brass
برنجِ استحکام بالا High tensile brass
ورشو German silver, nickel silver
مونِل Monel (metal)
برنجِ طلا نما gilding metal
برنج قرمز red brass, red metal
آلیاژ سبک light (metal) alloy
سیلومین اصلاح شده modified silumin
دورآلومین duralumin
سربِ سخت، سربِ خُشک antimonial lead, hard lead
آلیاژِ ضدِ اصطکاک antifriction metal
قُراضه scrap (metal)
قراضه خریدنی، قراضه بیرونی bought scrap
برگشتی، قُراضه داخلی )foundry) returns, return scrap, remelt ,home scrap
قراضه راهگاه sprue
تراشه turnings
سوفاله borings
براده، قراضه ریزه swarf
درز کرده، شاریده runouts
پاشه splashings
آهن قراضه، قراضه فولاد steel scrap, scrap steel
قراضه چدن (cast) iron scrap, scrap iron, foundry iron
سختی بینی با سوهان file hardness test
سختی برینِل brinell hardness
سختی ویکرز Vickers hardness,
سختی راکوِل rockwell hardness
سختی سنج hardness tester, hardometer
خَلنده، نفوذ کننده indenter, penetrator
سختی نمایِ استاندارد، سنجِه standard hardness block
قابلیت جذب ارتعاش damping capacity
آزمایش ضربه Impact test
آزمایش (ضربه) شارپی Charpy (impact) test
آزمایش (ضربه) ایزود Izod (impact) test
ریخته گری گریز از مرکزِ مجازی semi-centrifugal casting
ریخته گری گریز از مرکز شعاعی – centrifuge (d) casting, centrifuging, center-spinning
ریخته گری دورانی spin casting
ریخته گری در قالب دائمی، ریژه ریزی، ریجه ریزی permanent mold casting, gravity die casting
ریخته گری در قالب نیمه دائم semi-permanent mold casting
چدن ریزی در قالبِ سرد chill casting
ریخته گری با مبرّد chill casting
ریخته گری در قالب گرافیتی graphite mould casting
ریخته گری در قالب گچی plaster mould casting
همانند ریزی، مانَنده ریزی replicast process
ریخته گری با فشارِ کم، ریخته گریِ کَم فشار low-pressure die casting
ریخته گری تحتِ فشار (pressure) die casting
ریخته گریِ تحتِ فشار با خلاء evacuated die casting, vacuum (pressure) die casting
ریخته گری در قالبِ ثابت static casting
ریخته گری لرزشی vibrational casting
ریخته گری در خلاء vacuum casting
ریخته  گری لوشه ای slush casting
مدل یک تکه solid pattern, unsplit pattern, single piece pattern, one -piece pattern
مدل دو نیمه cope and drag pattern, two -piece pattern
مدل چند تکه split pattern, parted pattern, divided pattern
مدل مرکّب built -up pattern, multiple -piece pattern, multiple -part pattern
مدلِ نصب شده mounted pattern

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تخفیف ویژه عید سعید فطر


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

به مناسبت عید سعید فطر  تمام سفارشاتی که از تاریخ 14 – 17 مرداد ماه ثبت شوند شامل 5% تخفیف می شوند

off gahar translation2

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مرکز ترجمه گهر با هدف جلب اعتماد مشتریان بخصوص در زمینه ترجمه متن ، اقدام به دسته بندی مترجمین عضو به سه باشگاه برنز ،نقره ای و طلایی کرده است. کلیه متون بصورت تایپ شده (فایل ورد) و با 48 ساعت گارانتی بازپرداخت در صورت تایید تیم سردبیری تحویل می گردند .همچنین امکان استعلام قیمت بر حسب کلمه از طریق محاسبه گر ما برای عموم بصورت آنلاین وجود داشته ،از دیگر تمهیدات مرکز ترجمه گهر اعلام زمان تحویل دقیق به مشتریان ،قابلیت پرداخت آنلاین داخلی و خارجی ،ویراستاری متن ترجمه شده (در صورت تمایل مشتری) می باشد.

برای هر نوع متنی در هر زمینه ای راه حلی داریم – عمومی ،فنی و تخصصی ،حقوقی،پزشکی ،تجاری،دانشجویی ،اداری- جهت ارائه در دانشگاه ها ،سازمانها ،نشریات و مجلات ،بروشور و راهنما، مقاله ISI، مقاله IEEE ،یا هر journal معتبر دیگری ،کتاب ،مکاتبات روزمره ،محتوای یک کاتالوگ ،نامه نگاری اداری،تجاری ، مستندات ،یک تحقیق دانشجویی ، پایان نامه ، خلاصه نویسی ، تهیه abstract ، ترجمه ای به شکلpdf ، word، text ، عکس ،برگه کاغذی و… باشد .

هرطور که راحت ترید ارسال کنید

هرطور که راحت ترید پرداخت کنید

هرطور که راحت ترید دریافت کنید

ایجاد یک سفارش بر روی سامانه مرکز ترجمه گهر تمام کاریست که شما باید انجام دهید.ما با شما تماس می گیریم و ترجمه ی مورد نظر شما را به بهترین وجه انجام خواهیم داد.

زبانهای انگلیسی ، عربی، آلمانی، فرانسوی، چینی، روسی، ژاپنی، کره ای، ایتالیایی، اسپانیایی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و… در رشته های پزشکی ، حقوق ، روان شناسی ، شیمی ، علوم طبیعی ، علوم اجتماعی ، علوم پایه ، عمران ، کامپیوتر ، محیط زیست ، مدیریت و حسابداری ، مکانیک ، هنر ، زیست ، ادبیات ، اقتصاد ، بازرگانی ، ورزشی ، برق و الکترونیک ، صنایع ، فلسفه ،ادبیات و زبان شناسی ، فقه ، مالی و بازرگانی ،مکاتبات تجاری ، اسناد تجاری ، فیزیک ، تاریخ ، زمین شناسی ، ارتباطات ، نفت و گاز، سایر

پسوند های مجاز : pdf, doc, docx, txt, pps, ppt, zip, rar, htm, html, gif, jpg, bmp, png, حداکثر حجم فایل 10 مگابایت

لطفا صبر کنید...

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ترجمه گهر


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

گروه ترجمه گهر:قیمت گیری رایگان و فوری می باشد . می توانید به تعداد نامحدود ثبت درخواست نموده و فاکتور دریافت نمایید . فاکتور شامل اطلاعاتی نظیر زمان تحویل ترجمه و هزینه انجام می باشد و کاربران پس از دریافت فاکتور و اطلاع از آن ، می توانند نسبت به تایید یا عدم تایید فاکتور اقدام نمایند بنابراین می توایند به صورت نامحدود نسبت به ثبت درخواست ترجمه و قیمت گیری اقدام نمایید .

 

marahel

.

جهت دریافت ترجمه تخصصی در رشته های فنی و غیر فنی ، سفارش خود را در سیستم ثبت نموده و منتظر دریافت فاکتور هزینه و زمان باشید . حق انتخاب با شما بوده و دارالترجمه ابتدا شما را از هزینه انجام پروژه ترجمه و زمان تحویل آن آگاه نموده و سپس منتظر دریافت پاسخ شما مبنی بر تایید فاکتور و یا رد آن خواهد بود . بنابراین ، کافی است صرفا متن خود را از طریق فرم ثبت درخواست ترجمه و یا از طریق ایمیل برای مرکز ترجمه گهر ارسال نمایید . کیفیت و امنیت ترجمه های انجام شده از سوی مرکز ترجمه گهر به صورت کامل و تام تضمین گردیده است . جهت ارسال فایل خود برایترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی و یا بهره مندی از سایر خدمات نظیر خلاصه نویسی تخصصی ، ویرایش دستوری نحوی ، ارائه پاورپوینت و … راهنمای ذیل را مطالعه نمایید . برای تمامی خدمات تخفیف ویژه دانشجویی لحاظ می گردد .

مناسب ترین هزینه ترجمه کشوری با توجه به کیفیت مورد تایید اساتید دانشگاهی و سرعت تحویل بالا + تایپ متون مهندسی و عمومی ، صرفا درمرکز ترجمه گهر ارائه می گردد ، کافی است سایر مراکز و سایت ها را بررسی نموده و تعرفه های خدمات و نحوه پشتیبانی مراکز فوق الذکر را ارزیابی نمایید .

نحوه ارسال سفارش

روش اول : در این روش بایستی فایل خود را مستقیما ایمیل کنید .

 • گام اول : فایل خود را به ایمیل Gahar.Translate@Gmail.com ارسال نمایید .

(لطفا هنگام ارسال، زمینه تخصصی متن را ذکر بفرمایید در غیر اینصورت فاکتور ارسال نخواهد شد)

 • گام دوم : یک sms با متن new file به شماره 09366231043 ارسال نمایید .
 • گام سوم : 5 دقیقه بعد ایمیل خود را چک کرده و فاکتور ترجمه را دریافت نمایید .
 • گام چهارم : پس از مطالعه فاکتور در صورت پذیرش هزینه و زمان تحویل ، فاکتور را تکمیل نمایید .
 • گام پنجم : هزینه اعلام شده را به یکی از حساب های اعلام شده در فاکتور واریز نموده و فایل را ذخیره نمایید .
 • گام ششم : فاکتور تکمیل شده را به ایمیل gahar.translate@gmail.com ارسال نموده و منتظر دریافت تاییدیه باشید .
 • گام هفتم : در روز و ساعت اعلام شده ایمیل خود را چک کرده و ترجمه را به صورت تایپ شده دریافت نمایید .

روش دوم : در این روش می بایست فرم ثبت سفارش را تکمیل نمایید .

 

 • جهت ثبت سفارش ترجمه از طریق وب سایت ، عبارت روبه رو را کلیک نمایید : TRANS-ORDER ، پس از ورود به بخش فوق ، کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده و فایل خود را انتخاب نمایید  و newf file را به شماه 09366231043 پیامک کنید ، 5 تا 10 دقیقه بعد از طریق ایمیل اعلام زمان و هزینه می گردد .

هرگونه سوال یا مشکلی را از طریق بخش تماس با ما در وب سایت مرکز ترجمه تخصصی و فوری گهر در میان گذارید . در صورت فوریت مشکل یا مساله از طریق تماس تلفنی (پشتیبانی مرکز ترجمه : 09366231043) با دارالترجمه در تماس باشید . خواهشمندیم به سرعت تحویل پروژه های ترجمه دقت داشته باشید ، در هیچ یک از سرعت های اعلامی افت کیفیت مشاهده نخواهد شد .

 • ترجمه عالی – 3 ستاره:
 •  در این سرویس سفارش شما توسط بهترین و با سابقه ترین مترجمین (که اکثرا دانشجوی خارج از کشور هستند)در زمینه تخصصی مورد نظر انجام می پذیرد .
 • ترجمه خوب – 2 ستاره:
 • در این سرویس سفارش شما توسط بهترین مترجمین ارشد و با تجربه داخل کشور در تمامی زمینه های تخصصی انجام می پذیرد .

سوالات خود را با شماره اعلام شده در وب سایت مرکز ترجمه گهر در میان گذارید .

ثبت فوری سفارش ترجمه :

 • ثبت فوری ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین
 • ترجمه سریع – ترجمه فارسی به انگلیسی کاملا تخصصی

جهت ثبت فوری و آنلاین درخواست ترجمه فوری و تخصصی همراه با تخفیفات ویژه ، کافی است مطابق راهنمای مذکور عمل نمایید .مرکز ترجمه گهر  با توجه به نیاز مخاطبان داخل و خارج از کشور ، نسبت به اعلام زمان و هزینه ترجمه های تخصصی متون فنی و غیر فنی اقدام می نماید . سرعت ترجمه بر حسب تعداد مترجمین و سطح تجربه مترجمین  تقسیم بندی می گردد .

ترجمه انگلیسی به فارسی – ترجمه فارسی به انگلیسی :

 دو  نوع سرویس ترجمه با توجه به نیاز کاربران از سوی موسسه قابل ارائه می باشد :

 • ترجمه عالی – 3 ستاره
 • ترجمه خوب – 2 ستاره:

مرکز ترجمه گهر ، با در اختیار داشتن نزدیک به 5000 رزومه کاری از مترجمین فعال کشوری ، گلچینی از مجرب ترین مترجمین را در بدنه خدماتی خود جای داده است . فعالیت مداوم ، پاسخگویی لحظه ای ، امکان برقراری ارتباط شبانه روزی ، تحویل به موقع ترجمه ، تایپ رایگان ترجمه ، درج اشکال و نمودار در ترجمه فارسی یا ترجمه انگلیسی ، قالب بندی محتوا ، هزینه بسیار مناسب ، تخفیف های ویژه دوره ای و دانشجویی و … همگی مزیت هایی هستند که مرکز ترجمه گهر را برجسته نموده اند .

در صورتی که به تازگی با مرکز ترجمه گهر آشنا شده اید و با سطح کیفی خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی آشنایی ندارید کافی است با ثبت درخواست نمونه رایگان ترجمه ، کیفیت خدمات ارائه شده مرکز ترجمه گهر را ارزیابی نمایید .

ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی برای تمامی رشته های تخصصی دانشگاهی توسط مترجمین مجرب و با سابقه کشوری ارائه گردیده و تمامی سرویس های تعریف شده در مرکز ترجمه گهر دارای گارانتی نامحدود کیفیت می باشد .

تحویل فوری ترجمه به صورت تایپ شده :

 • ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی

    گروه عمده مخاطبان خدمات ترجمه تخصصی ، فوری و آنلاین مرکز تخصصی و آنلاین گهر را دانشگاهیان (اساتید دانشگاهی ، دانشجویان ،  مشتریان تجاری ، نویسندگان و محققان مستقل) تشکیل می دهند . عمده متون فنی و غیر فنی ارسال شده برای موسسه آنلاین و دانشجویی مرکز ترجمه گهر نیز شامل متون تخصصی انگلیسی و فارسی می باشد .

از سوی دیگر ، گروه کثیری از مخاطبان وب سایت مرکز ترجمه گهر ، به دلیل فوریت کاری ، نیازمندی دریافت فایل های انگلیسی و فارسی ، به صورت تایپ شده و در مدتی بسیار کوتاه می باشند .

بنابراین ، مرکز ترجمه گهر با تکیه بر بدنه خدماتی قدرتمند و وسیع خود ، به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات ترجمه دانشجویی ، آنلاین ، تخصصی و فوری را ارائه می نماید . یکی از ویژگی های برجسته خدماتی در مرکز ترجمه گهر توان مدیریت پروژه های حجیم ترجمه در مدت زمانی بسیار کوتاه می باشد . به گونه ای که با تعریف ساختاری منظم و متشکل از مترجمین مجرب و متخصص ، پروژه ها و درخواست های حجیم ترجمه به صورت تکه های پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته و نهایتا ترجمه ای شیوا ، تخصصی و کاملا سلیس به صورت تایپ شده ارائه می گردد .

استعلام رایگان هزینه ترجمه – فوری :

 • اعلام هزینه فوری ترجمه متن
 • اعلام زمان تحویل ترجمه متون

جهت دریافت استعلام رایگان هزینه ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسی متن فنی و غیر فنی خود کافی است بر روی لینک روبه رو کلیک نمایید : هزینه ترجمه آنلاین

ترجمه متون انگلیسی به فارسی :

ترجمه متون انگلیسی به مراتب سریع تر و کم هزینه تر از برگردان متون فارسی می باشد . متن انگلیسی به دلیل در اختیار داشتن مترجمین متخصص به تعداد کافی ، سریع تر مدیریت شده و متن به صورت تایپ شده در کمترین زمان ممکن از طریق ایمیل در اختیار مشتری یا کاربر خدمات آنلاین و تخصصی مرکز ترجمه گهر قرار می گیرد . متون انگلیسی به دو دسته متون انگلیسی فنی و متون انگلیسی غیر فنی تقسیم بندی می شوند و هر متن انگلیسی پس از ترجمه توسط آنالیزور مربوطه در واحد ترجمه آنلاین مرکز ترجمه گهر ، بررسی شده و پس از تایید کیفی جهت تحویل به کاربر در سیستم ثبت می گردد .

ترجمه متون فارسی به انگلیسی :

 • ترجمه معتبر و مستند فارسی متون

سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی به عنوان خدمتی تخصصی و پیچیده ، سرویسی است که به سادگی و در حجم انبوه توسط تمامی سایت های فعال در حوزه ترجمه قابل ارائه نمی باشد . دلیل این امر نیز ، کمبود مترجم متعهد ، مسئول و واقعا متخصص در این حوزه از خدمات برگردان متون فارسی به انگلیسی می باشد . برگردان فارسی به انگلیسی نیازمند در اختیار داشتن دانش کافی و عمیق در حوزه تخصصی مربوطه می باشد .

 

تامین امنیت فایل ترجمه :

 • حفاظت خدمات ترجمه  فارسی به انگلیسی
 • حفظ امنیت ترجمه انگلیسی به فارسی

وبگاه ترجمه گهر به عنوان مرکزی آنلاین ، تخصصی ، معتبر و دانشجویی خدمات خود را به دو دسته مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می نماید بنابراین امنیت خدمات ترجمه بایستی در صدر اولویت های کاری و سیاست های خدماتی موسسه قرار گیرد . مرکز ترجمه خدمات خود را در دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی صرفا از طریق ایمیل ارائه می نماید . این رویه خدماتی در برخی سایت های معتبر بین المللی نظیر وب سایت PAYPAL مورد استفاده قرار می گیرد .

مهم ترین دلایلی که باعث شده است تا موسسه آنلاین ، دانشجویی و تخصصی گهر منحصرا از طریق ایمیل نسبت به ارائه خدمات ترجمه آنلاین فارسی اقدام نماید به شرح زیر می باشد

 • عدم وجود ارائه دهنده هاستینگ معتبر داخل کشور
 • تهدیدات عدیده – عدم وجود اعتماد به ارائه دهندگان بین المللی سرویس هاستینگ
 • ممانعت از ذخیره فایل اصلی و فایل ترجمه بر روی هرگونه سخت افزار غیر قابل دسترس
 • شناسایی کاربر و صاحب اثر منحصرا از طریق ایمیل به دلیل امنیت بالا و دسترسی انحصاری
 • عدم ثبت و ضبط اطلاعات کاربران و مشتریان وب سایت ترجمه بر روی فضای مجازی و یا دیتابیس تحت وب
 • سرعت سریع ، عدم قطعی ، امنیت بالا ، پشتیبانی مداوم و عدم وجود محدودیت دسترسی

دلیل اصلی انتخاب سیستم خدماتی فعلی :

ارائه ترجمه آنلاین (ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ) ، بایستی با در نظر گرفتن تمامی تهدیدات و کاستی و توانایی ها تداوم یابد . سرویس رسانی در موسسه ترجمه آنلاین گهر مبتنی بر ایمیل می باشد . کاربران بدون ثبت نام و به صورت مستقیم در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارسال درخواست های ترجمه خود اقدام می نمایند . در این روش علاوه بر سادگی ، مزیت هایی نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد :

 • عدم ذخیره اطلاعات حساس و شخصی کاربر در دیتابیس تحت وب
 • عدم نیاز به در اختیار داشتن Username و password جهت ورود به وب سایت
 • اطمینان کامل نسبت به جلوگیری از هرگونه سرقت محتوا به دلیل تحویل مستقیم به ایمیل
 • شناسایی کاربران از طریق ایمیل و از بین رفتن تهدیدی به نام افشای اطلاعات ورود به سایت
 • پاسخگویی سریع ، دسترسی فوری و امن به فایل ترجمه و امکان برقراری ارتباط بسیار ساده و سریع
 • و بسیاری مزیت های دیگر

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn