Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 

خیلی از افرادی که مترجم هستند و یا تسلط خوبی در زبان انگلیسی دارند معمولا علاقمند هستند که خط انگلیسی شکسته ای داشته باشند ، درصد زیادی از این افراد هستند که با وجود تسلط خوب در زبان انگلیسی ، دستخط خوبی ندارند و بعبارتی میزان تسلط آنها با دستخطشان همخوانی جالبی ندارد.

جناب آقای وحید رضایی مهر کتابچه الکترونیکی به این منظور تهیه و گردآوری کرده اند که می توانید در ادامه دانلود و تا حد خیلی زیادی دستخط انگلیسی خود را زیباتر از پیش کنید ، هرچند که درنهایت به تلاش و تمرین خود شما بستگی دارد.

 

دانلود آموزش خوشنویسی انگلیسی / فرمت: PDF / حجم فایل : 2.5 مگابایت

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn